fbscript

Serwis

Gwarancja

Mając na uwadze troskę o użytkowników komputerów OPTIMUS stale doskonalimy nasze usługi – koncentrujemy się na Kliencie, jego potrzebach i zadowoleniu.

Pomimo dokładania największych starań i zaawansowanych mechanizmów kontroli jakości na etapie projektowania, montażu i wysyłki w naszych urządzeniach sporadycznie występują wady funkcjonalne. Z uwagi na powyższe, gwarantujemy prawidłowe działanie komputera, o ile jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki naszej gwarancji zostały szczegółowo określone w karcie gwarancyjnej.

Zgłoszenie reklamacji

Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu się wady.
Zgłoszenie zalecamy kierować do nas drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail serwis@optimus.pl lub formularza reklamacyjnego.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • dane kontaktowe Zgłaszającego (adres, numer telefonu, adres e-mail);
  • imię i nazwisko Zgłaszającego;
  • numer seryjny urządzenia;
  • szczegółowy opis wady.

Podczas procedury przyjęcia zgłoszenia dział Obsługi Klienta poda Zgłaszającemu numery reklamacyjne wraz z opisaniem zasad odsyłki produktu na koszt serwisu.

Informujemy, że przed wysyłką urządzenia do serwisu, powinno zostać ono starannie zabezpieczone na czas transportu i spakowane w opakowanie, które zapewni takie zabezpieczenie.

W razie pytań zalecamy kontakt z naszym działem Obsługi Klienta.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Akceptacja Polityki Prywatności

7 + 5 =