Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przesyłając poprzez Serwis pytania czy też zamawiając subskrypcję newslettera Spółki, Użytkownik udostępnia Spółce dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zamówienie przez Użytkownika subskrypcji lub wysłanie zapytania do Spółki.

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Spółka”).

Ponadto dane Użytkownika są zbierane od Użytkownika podczas rejestracji w promocji organizowanej na stronach Serwisu przez Spółkę lub inne podmioty. Podanie danych wymaganych do rejestracji (dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz inne dane niezbędne w danej promocji) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału Uczestnika w promocji. Administratorem tych danych jest każdorazowo Organizator takiej promocji wskazany w regulaminie promocji. W przypadku, gdy Spółka nie jest Organizatorem promocji, Spółka może przetwarzać jako administrator dane Użytkownika w celu realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami prawa. W toku rejestracji w promocji Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie przez Spółkę, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez Spółkę przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika Spółka, jako administrator tych danych, przetwarza:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera lub wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłce newslettera przez Spółkę,
 • jeżeli Spółka jest Organizatorem promocji w Serwisie, w której Użytkownik bierze udział – w celu organizacji i przeprowadzenia promocji oraz wykonania jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu udokumentowania wyników promocji oraz wykonania innych obowiązków związanych z promocją wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • jeżeli Organizatorem promocji w Serwisie, w której Użytkownik bierze udział jest inny podmiot – w celach dokumentacyjnych i rozliczeniowych związanych z umową zawartą przez Spółkę z tym podmiotem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Spółkę obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z odpowiedziami na pytania Użytkownika, subskrybcją lub promocją, w tym dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Klient może również w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do charakterystyki urządzenia;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym poprzez remarketing;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Menu